Induló tanfolyamok

Képgaléria

Statisztikai mutatószámok

Kapcsolat

FőoldalNyilvt.sz: 13-0330-04
Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/002175

Tanfolyamok

„C+E” járműkategória

NEHÉZPÓTKOCSI "C" KATEGÓRIÁS VONÓJÁRMŰVEL 
 

"C" kategóriába sorolt gépkocsiból és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény.

Milyen vezetői engedéllyel vezethető?
A "C+E" kombinált kategóriába tartozó járműszerelvények csak a "C+E" kombinált kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethetők.

Még milyen jármű vezetésére jogosít?
A "C+E" kombinált kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethető még a "B+E", a "C1+E", a "D1+E" és a "D+E" kombinált kategóriába tartozó járműszerelvény (feltéve, hogy a vezetői engedély a vonójármű kategóriájára érvényes). Vezethető még továbbá - az orvosi érvényesség lejártát követően is, de legfeljebb az engedély kiállítását követő öt évig - a mezőgazdasági vontató két nehéz pótkocsival, a segédmotoros kerékpár, a lassú jármű és pótkocsija, a kerti traktor és az állati erővel vont jármű.

A tanfolyamra való felvétel feltételei:
Tanfolyamra az vehető fel, aki
 • 18 éves, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb;
 • 2. egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas;
 • közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel;
 • alapfokú iskolai végzettség igazolása
 • „B” és "C" kategóriára érvényes, nem kezdő vezetői engedéllyel rendelkezik. 
 
Tanfolyam tantárgyai:
ELMÉLET: Közlekedési ismeretek   GYAKORLAT: Alapoktatás 4 óra
  Járművezetés elmélete     Városi vezetés + vizsga 8 óra
  Szerkezeti és üzemeltetési ism.     Országúti vezetés 4 óra
  Biztonsági ell. és üzemelt.                 Városi vezetés 4 óra
  Összesen:  20 óra   Összesen: 12 óra + 1 vizsgaóra
        = 250 levezetett km  

     
Vizsgatárgyak:
 • Elmélet: Közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga, Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek számítógépes vizsga.
 • Gyakorlat: Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés, rutin, forgalmi vizsga.

A vizsgára bocsátás feltételei:
 • Elméleti vizsgára az bocsátható, aki
  • a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte;
  • 18 éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb, és
  • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek.
 • Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki
  • az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott;
  • a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette;
  • 18 éves;
  • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek;
  • a forgalmi vizsgához sikeres rutin és Bü vizsgát tett.
  • forgalmi vizsgára akkor mehet a tanuló ha a kötelező óraszám és a levezetett 250km együttesen teljesült, egyébb esetben kiegészítő órákat kell vennie
    
Kezdő vezetői engedély
Kombinált kategória kezdő vezetői engedéllyel nem szerezhető, mivel kezdő vezetői engedéllyel pótkocsi nem vontatható. 
 
A tanfolyam díja: 
ELMÉLET: 50.000 Ft
GYAKORLAT: A gyakorlati oktatás Szolnokon az ATI Kft-nél történik                       
VIZSGADÍJAK: Elméleti vizsgadíj: 21.000 Ft
  Összesen: 71.000 Ft​


Kérjük érdeklődjön telefonon.
+ 36/30-938-9084
+ 36/56-427-872