Induló tanfolyamok

Képgaléria

Statisztikai mutatószámok

Kapcsolat

FőoldalNyilvt.sz: 13-0330-04
Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/002175

Tanfolyamok

"B" járműkategória

SZEMÉLYGÉPKOCSI ÉS KISTEHERGÉPKOCSI
 

A "B" kategóriával a (forgalmi engedély bejegyzése alapján) legfeljebb 3500 kg megengedett legnagyobb össztömegű, a vezető ülésén kívül legfeljebb 8 állandó ülőhellyel rendelkező gépkocsi, amely lehet személygépkocsi vagy kis tehergépkocsi is.
Az ilyen gépkocsival, "B" kategóriás, nem kezdő vezetői engedély birtokában könnyű (a forgalmi engedélyből megállapíthatóan legfeljebb 750 kg megengedett legnagyobb össztömegű) pótkocsit korlátozás nélkül szabad vontatni. Az összekapcsolt járművek megengedett legnagyobb együttes össztömege így elérheti a 4250 kg-ot.

Nehéz (a forgalmi engedélyből megállapíthatóan 750 kg-ot meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű) pótkocsinak "B" kategóriás, nem kezdő vezetői engedéllyel való vontatásához két feltételnek kell teljesülnie:
- a nehéz pótkocsi (forgalmi engedélyből megállapítható) megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a vonó gépkocsi (forgalmi engedélyből megállapítható) saját tömegét, és
- az összekapcsolt járművek megengedett legnagyobb együttes össztömege (vagyis a két forgalmi engedélyből megállapítható megengedett legnagyobb össztömegek összege) nem haladja meg a 3500 kg-ot.

Ez a vezetői engedély a járművezető 18. életévének betöltéséig csak belföldön történő járművezetésre jogosít.
 
Még milyen jármű vezetésére jogosít? 
A "B" kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethető még - az orvosi érvényesség lejártát követően is, de legfeljebb az engedély kiállítását követő tíz évig - a mezőgazdasági vontató és könnyű pótkocsija, a segédmotoros kerékpár, a lassú jármű és pótkocsija, a kerti traktor és az állati erővel vont jármű.
 
A tanfolyamra való felvétel feltételei:
Tanfolyamra az vehető fel, aki
- 17 éves, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb;
- 1. egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas;
- közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel,
- alapfokú iskolai végzettség igazolása
 
 
Tanfolyam tantárgyai:
ELMÉLET: Közlekedési ismeretek   GYAKORLAT: Alapoktatás 9 óra
  Járművezetés elmélete     Városi vezetés + vizsga 15 óra
  Szerkezeti és üzemeltetési ism.     Országúti vezetés 4 óra
        Éjszakai vezetés 2 óra
  Összesen: 28 óra   Összesen: 30 óra

 

Vizsgatárgyak:
Elmélet: közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga.
Gyakorlat: forgalmi gyakorlati vizsga.
 
A vizsgára bocsátás feltételei:
Elméleti vizsgára az bocsátható, aki 
  • a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte;
  • 17 éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb, és
  • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek.

Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki 
  • az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott;
  • a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette;
  • 17 éves
  • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek
  • a vizsga feltétele a levezetett 29 óra vagy 580km teljesÍtése
 
Kezdő vezetői engedély 
Az elsőként szerzett nemzetközi kategóriás vezetői engedély a vizsga napjától számított két évig kezdő vezetői engedélynek minősül.
"B" kategóriára is érvényesített kezdő vezetői engedéllyel pótkocsi nem vontatható.


A tanfolyam díja: 

ELMÉLET / E-learning: 50.000 Ft
GYAKORLAT: 8500 Ft/óra (más képzőszervtől átvett tanuló: 9000 Ft/óra)
VIZSGADÍJAK: Elméleti vizsgadíj: 4.600 Ft
Forgalmi vizsgadíj: 11.000 Ft
   
  Összesen: 320.600 Ft


Kérjük érdeklődjön telefonon.
+ 36/30-938-9084
+ 36/56-427-872